Стъпка 1 - Регистрация

За да можете да поръчате копиране на снимки от нашия сайт, както и да ползвате пълния набор от услуги, които Ви предлагаме, ще Ви е нужна регистрация.
Можете да се регистрирате от тук

Стъпка 2 - Избор на вида на поръчката

На тази стъпка можете да изберете вида на поръчката си.

Стъпка 3 - Избор на размер и формат

На тази стъпка можете да изберете формата на снимките.

Стъпка 4 - Избор на файлове


На тази стъпка марка и вид хартия, обработването на снимките. Избирате и качвате снимки от компютъра си.

Можете да добавите допълнителни копия и допълнителен формат.

Стъпка 5 - Избор на начин на доставка и плащане


Можете да изберете вида на доставката и начина на плащане.

Стъпка 6 - Потвърждаване на поръчката


За да бъде изпълнена Вашата поръчка е нужно да я потвърдите. Това може да стане като се
свържете с нас и ни продиктувате номера, който Ви е излязъл в горния ляв ъгъл.